Icomin IC-F3022- ja 4022-mallien saatavuus on loppunut. Näiden korvaavaksi suosittelemme vesitiivistä IC-F3032 / 4032-radiopuhelinta, sekä tänä syksynä ilmestyvää, niin ikään vesitiivistä F1000 / F2000-mallia.